Thu tiền tỷ mỗi năm từ hoa thiên lý tại tỉnh Đồng Tháp

Dễ trồng, chi phí đầu tư thấp và ít tốn công chăm sóc. Chỉ từ 15 công ruộng chuyển sang trồng hoa thiên lý, anh Trần Duy Đôn ở xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.