Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại cây trồng

Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) là loại sâu hại mới, xâm nhập vào Việt Nam từ tháng 4/2019. Đây là loại sâu hại có khả năng di trú rất xa, vòng đời ngắn và thời gian các lứa sâu đan xen nhau, nên khó khăn cho công tác phòng, chống. Để chủ động phòng, chống sâu keo mùa thu gây hại trên các loại cây trồng và đồng thời thực hiện Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại bắp (ngô).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành công văn số 2111/SNN-KHCN ngày 24/7/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại bắp với các nội dung sau:

Với Ủy ban nhân dân các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã, các ban ngành và cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác điều tra phát hiện, thống kê mức độ, diện tích nhiễm sâu keo mùa thu trên cây bắp và các trồng khác; Hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện công tác phòng trừ theo quy trình kỹ thuật đã được Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) ban hành;

Thông tin tuyên truyền về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh gây hại và các biện pháp kỹ thuật phòng, chống sâu keo màu thu cho cán bộ ngành trồng trọt và BVTV, khuyến nông và nông dân. Khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp sinh học, sử dụng bẫy bả để thu bắt và tiêu diệt sâu trưởng thành; Sử dụng các biện pháp thủ công (thu gom và tiêu diệt ổ trứng, sâu non), các biện pháp canh tác, vệ sinh đồng ruộng để giảm mật độ sâu keo mùa thu trên đồng ruộng. Chỉ sử dụng thuốc BVTV trong trường hợp mật số sâu cao, sử dụng các loại thuốc đã được Cục BVTV hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng.

Với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật: Tăng cường công tác bám sát đồng ruộng, điều tra sự phân bổ, mật độ, tỷ lệ hại sâu keo mùa thu trên bắp và các loại cây trồng khác; Hướng dẫn người dân biện pháp phòng, chống kịp thời sâu keo mùa thu; Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền cán bộ và người dân về cách nhận dạng, phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ theo Quy trình của Cục BVTV đã ban hành; Soạn thảo, in ấn và phát hành các tài liệu về phòng, chống sâu keo mùa thu;

Tham mưu, tổng hợp báo cáo về tình hình gây bệnh hại của sâu keo mùa thu, công tác phòng chống và các hoạt động liên quan; Trao đổi, phối hợp với các tỉnh thành, đơn vị nghiên cứu nhằm thử nghiệm và chuyển giao các biện pháp kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu phù hợp và hiệu quả hướng dẫn người dân áp dụng;

Phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng và tăng giá thuốc.

Đối với đơn vị Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản TP.HCM: Thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu hại cây trồng thông qua việc lồng ghép trong các buổi tập huấn hội thảo chuyên đề; Tổ chức điều tra, đánh giá nhằm xác định các giống cây, giống bắp có khả năng kháng, chống chịu với sâu keo mùa thu để thông tin, hướng dẫn nông dân sử dụng khi các giống cây, giống bắp bị sâu keo mùa thu gây hại nặng; Tổ chức tập huấn về sâu keo mùa thu cho cán bộ trong hệ thống Khuyến nông địa phương.