Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ trồng cây gai xanh vụ thu năm 2022

Hiện nay, tiến độ trồng gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh chậm so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, ngành nông nghiệp, các địa phương và Công ty CP Nông nghiệp An Phước đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ trồng cây gai nguyên liệu trong vụ thu năm 2022.

Nhằm mở rộng diện tích cây gai xanh nguyên liệu, xã Cẩm Yên (Cẩm Thủy) đã tập trung rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch phát triển cây gai xanh. Ông Lê Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên, cho biết: Theo kế hoạch năm 2022, địa phương phấn đấu trồng mới 17 ha cây gai xanh nguyên liệu. Trên cơ sở đó, xã khuyến khích người dân mở rộng diện tích, tập trung trồng cây gai xanh ở các vùng bãi sông, vùng đồi và đến nay xã Cẩm Yên đã trồng được gần 14 ha gai xanh. Diện tích còn lại đang được người dân trồng bổ sung trong vụ thu này. Với thu nhập tốt, lại có đầu ra ổn định, cây gai xanh đang được người dân lựa chọn để thay thế một số loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp. Đây là hướng đi nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích canh tác, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân của đảng bộ xã.

Diện tích trồng mới cây gai xanh trên đất bãi bồi của xã Cẩm Yên (Cẩm Thủy).

Thời gian qua, việc mở rộng diện tích trồng gai xanh tại các địa phương vùng nguyên liệu có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước đây nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch và yêu cầu đề ra. Thời vụ trồng mới gai xanh vụ thu năm 2022 được bắt đầu từ cuối tháng 7-2022 đến 30-9-2022 và có thể kéo dài sang tháng 10-2022 nếu điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả trồng gai xanh ở các địa phương vùng nguyên liệu vẫn chậm (mới trồng mới được 30 ha), trong khi thời gian qua điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho việc giải phóng đất, tổ chức trồng mới. Lũy kế đến 15-8-2022, diện tích trồng mới cây gai xanh toàn tỉnh mới đạt 340 ha/1.000 ha kế hoạch tỉnh giao. Nhiều địa phương có diện tích trồng gai theo đề án đã được tỉnh phê duyệt nhưng vẫn chưa tổ chức cho Nhân dân trồng cây gai nguyên liệu. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập các tổ công tác để phối hợp với các địa phương vùng nguyên liệu chỉ đạo sản xuất, phát triển cây gai xanh đảm bảo kế hoạch tỉnh giao. Qua kiểm tra thực tế, các tổ công tác đã yêu cầu các địa phương có diện tích mà người dân đã đăng ký trồng cây gai xanh vụ thu, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức giải phóng đất, liên hệ với Công ty CP Nông nghiệp An Phước ký hợp đồng sản xuất nguyên liệu, cung ứng giống vật tư và tiến hành trồng mới. Tiếp tục rà soát quỹ đất, bổ sung vào kế hoạch trồng gai vụ thu để đảm bảo hoàn thành mục tiêu diện tích được giao. Tập trung chuyển đổi vào những diện tích trồng cây hàng năm, cây lâu năm đến kỳ thu hoạch hoặc cho hiệu quả kinh tế thấp. Chủ động phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc cây gai xanh. Khuyến khích thành lập các HTX hoặc các tổ/đội dịch vụ trong việc giải phóng đất, trồng, thu hoạch, tước vỏ gai để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tạo việc làm, hỗ trợ những hộ gia đình có diện tích nhưng thiếu lao động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển cây gai xanh nguyên liệu theo Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Cùng với đó, Công ty CP Nông nghiệp An Phước cung cấp giống kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp kỹ thuật để phục vụ trồng cây gai xanh nguyên liệu. Chủ động phối hợp với UBND các huyện tiến hành rà soát và xác định cụ thể diện tích đất có thể phát triển cây gai xanh nguyên liệu, nhất là trên các diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây gai xanh… Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ thu mua sản phẩm vỏ gai khô tại các huyện xa nhà máy. Đấu mối liên hệ với các công ty sản xuất, cung ứng phân bón xây dựng chính sách trả chậm cho người trồng gai nhằm giảm áp lực đầu tư ban đầu, khuyến khích phát triển cây gai xanh nguyên liệu.