Thâm canh giống mía mới

Các đại biểu sau khi tham quan đều đánh giá mía trong mô hình tốt hơn các ruộng của người dân trồng xung quanh, cây to, đều, cao 270cm, năng suất ước đạt 80 tấn/ha.

Năm 2018 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Nghiên cứu mía đường cùng Trung tâm Khuyến nông Cao Bằng, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Phục Hòa phối hợp với UBND xã Đại Sơn triển khai dự án: “Mô hình trồng giống mía mới, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu”. Quy mô mô hình 6 ha, có 8 hộ tham gia, giống được sử dụng trong mô hình là giống mía ROC27.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống và 50% vật tư, bên cạnh đó các hộ còn được Viện Nghiên cứu mía đường tập huấn kỹ thuật nhân giống mía và thâm canh mía nguyên liệu.

Đến nay cây mía trong mô hình đã cho thu hoạch. Các đại biểu sau khi tham quan đều đánh giá mía trong mô hình tốt hơn các ruộng của người dân trồng xung quanh, cây to, đều, cao 270cm, năng suất ước đạt 80 tấn/ha. Việc áp dụng cách trồng mới giúp người dân dễ dàng chăm sóc hơn. Sau khi hạch toán kinh tế trên 1.000m2 ruộng mía mô hình cho lãi 5.448.000 đồng, cao hơn ruộng mía thường 1.760.000 đồng.