Sò điệp khổng lồ nướng than hoa ở chợ Nhật Bản

Sò điệp là loài động vật nhuyễn thể thuộc lớp hai mảnh vỏ. Con lớn có đường kích trung bình lên tới 25 cm, thường được nướng trực tiếp trên than hoa hoặc làm sushi.