Sông Nhuệ, sông Đáy tại Hà Nam ô nhiễm báo động cấp 2

Nguồn nước tại sông Nhuệ, sông Đáy tại Hà Nam đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường. Trạm Quản lý công trình Nhật Tựu cho biết, cống Nhật Tựu tiếp tục mở trong những ngày tới. Do đó, nước sông Nhuệ, sông Đáy sẽ tiếp tục bị ô nhiễm.

14-53-29_o_nhiem_h_nm
Hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy tại Hà Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sở TN-MT tỉnh Hà Nam cho biết, hiện nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, sông Đáy. Ghi nhận tại cống Nhật Tựu (huyện Kim Bảng), nước có màu đen, mùi hôi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT tỉnh Hà Nam) đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

Tại cống Nhật Tựu, nồng độ Amoni là 10,50 mg/L-N, vượt 35 lần; ôxy hoà tan là 1,26 mg/L, nhỏ hơn 3,97 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2  (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Tại cống Ba Đa, nồng độ Amoni là 6,87 mg/L-N, vượt 22,90 lần; ôxy hoà tan là 2,08 mg/L, nhỏ hơn 2.40 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2.

Để hạn chế thiệt hại cho người dân, trung tâm đề nghị UBND các huyện, TP kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản. Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho SX nông nghiệp. Cty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.