Sẽ đột xuất kiểm tra cơ sở sản xuất giống

Mặc dù đã có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát và ngăn chặn, vậy nhưng, những sai phạm về giống thủy sản vẫn tiếp tục xảy ra, nhất là về tôm giống. Ngành thủy sản đang tăng cường những biện pháp mạnh.

Cụ thể, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về quản lý giống thủy sản và Quy chế số 02/QCPH-GTS ngày 18/1/2019 về việc phối hợp quản lý giống tôm nước lợ; công khai danh sách cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản để người dân biết. Cùng đó, tổ chức kiểm soát phương tiện vận chuyển giống thủy sản qua địa bàn; xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển không có Giấy chứng nhận kiểm dịch, thực hiện tiêu hủy giống thủy sản theo quy định…

Ảnh minh họa

Trong năm 2020, Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vi phạm quy định của pháp luật.