Sản lượng thủy sản quý I/2020 đạt hơn 1,5 triệu tấn

Trong 3 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản đạt 2,79%, thấp hơn mức tăng 4,96% và 5,42% của cùng kỳ các năm 2018 và 2019, đóng góp 0,07 điểm phần trăm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tổng sản lượng đạt 1,5 triệu tấn.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, sản lượng thủy sản tháng 3 ước đạt 502.200 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 368.400 tấn, tăng 0,8%; tôm đạt 51.800 tấn, tăng 3,8%; thủy sản khác đạt 82.000 tấn, tăng 1,4%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 160.100 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2019, trong đó cá đạt 104.900 tấn, giảm 2,1%; tôm đạt 37.400 tấn, tăng 7,8%. Nuôi cá tra đang gặp khó và chưa có dấu hiệu phục hồi, giá cá tra hiện ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi lo ngại nên không mạnh dạn thả nuôi; ngoài ra, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến xuất khẩu cá tra sang các thị trường chủ yếu sụt giảm.

Ảnh minh họa

Sản lượng cá tra tháng 3 ước đạt 74.700 tấn, giảm 8,8%. Tính chung quý I/2020, sản lượng cá tra ước 242.800 tấn, giảm 3,7%. Một số địa phương có sản lượng cá tra giảm: Đồng Tháp đạt 97.800 tấn, giảm 1,1%; An Giang 77.800 tấn, giảm 4,7%; Cần Thơ 33.200 tấn, giảm 8,9%.

Nuôi tôm nước lợ những tháng đầu năm 2020 đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn; độ mặn và nhiệt độ thay đổi làm giảm sức đề kháng của tôm; giá TCTT không ổn định. Riêng giá tôm sú trong quý I/2020 ở mức cao hơn so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm sú tháng 3 ước đạt 18.800 tấn, tăng 3,8% so cùng kỳ năm trước, sản lượng TTCT đạt 87.000 tấn, tăng 10,2%. Tính chung quý I/2020, sản lượng tôm sú ước 45.000 tấn, tăng 3,7%, TTCT đạt 49.800 tấn, tăng 8,5%.

Về khai thác thủy sản, sản lượng khai thác tháng 3 ước đạt 342.100 tấn, tăng 1,4% so  cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản lượng cá đạt 263.500 tấn, tăng 2%; tôm đạt 14.400 tấn, giảm 5,3%, thủy sản khác đạt 64.200 tấn, tăng 0,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 334.000 tấn, tăng 1,4%.

Tính chung quý I/2020, sản lượng thủy sản ước 1.503.100 tấn, tăng 2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 662.100 tấn, tăng 2,1%; khai thác đạt 841.000 tấn, tăng 1,9% (sản lượng khai thác biển đạt 806.200 tấn, tăng 2%).