Rau dại miền quê là đặc sản thị thành, cho người dân thu tiền triệu

Trước đây rau móp hoang dã chỉ là món ăn độn của người nghèo, nay lại thành đặc sản sạch giữa thị thành, giúp người nông dân thoát nghèo bền vững.