Phương pháp mới phát hiện hải sản hư hỏng ngay lập tức

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp mới để phát hiện hư hỏng ở cá hồi mà họ khẳng định là tốt hơn các phương pháp hiện có.

Một phương pháp nâng cao để phát hiện sự hư hỏng của hải sản đã được phát triển bởi một nhóm từ Đại học Flinders.

Các phương pháp hiện tại và “không đạt yêu cầu” là nguồn cảm hứng cho thiết bị mới này, mà nhóm nghiên cứu cho biết có thể đo ngay lập tức và chính xác tỷ lệ hư hỏng ở cá hồi Đại Tây Dương.

Các amin sinh học ảnh hưởng đến sự hư hỏng của hải sản

Cảm biến huỳnh quang trạng thái rắn dựa trên kiến ​​thức về các amin sinh học – những amin này đóng một chức năng sinh lý quan trọng của tế bào sống, nhưng hàm lượng amin sinh học cao có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu tiêu thụ.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm đã sử dụng các miếng giấy lọc được nạp AIEgen để theo dõi sự hư hỏng. Họ phát hiện ra rằng khi sự hư hỏng tăng lên, nhiều hơi amin được kích hoạt và do đó, cường độ của các số đọc trên các giấy lọc đã qua xử lý.

Thực phẩm có hàm lượng nước cao, bao gồm cả hải sản, là nơi sinh sản lý tưởng của vi khuẩn, vì vậy các phương pháp thử nghiệm được cải tiến có thể là một cách tiết kiệm chi phí rất lớn cho ngành.

Nhóm nghiên cứu tin rằng phương pháp này có thể được áp dụng cho các loại hải sản khác và dự định thực hiện các thử nghiệm tối ưu hóa hơn nữa trên mảnh giấy và sự nạp tải AIEgen với hy vọng thương mại hóa công nghệ.

Nhóm nghiên cứu cũng có kế hoạch sắp xếp các mảnh giấy được nạp tải AIEgen với các ứng dụng điện thoại thông minh để chuyển thông tin nhằm đánh giá định lượng.