Nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long xây dựng dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ giai đoạn 2017 – 2019”.

Mô hình được thực hiện với số lượng 168 con, trong đó 140 con dê cái và 28 dê đực trên địa bàn 6 xã (xã Thuận Thới, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; xã Bình Ninh, huyện Tam Bình; xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh; xã Mỹ Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân).

Các giống dê được sử dụng trong dự án là giống Bách Thảo, lai giống Bách Thảo, lai giống Boer, trọng lượng dê cái từ 20 kg trở lên, dê đực từ 30 kg trở lên. Mỗi hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mua 6 dê giống (5 dê cái, 1 dê đực) và 30% chi phí mua thức ăn; Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật và được cán bộ khuyến nông theo dõi mô hình.

Sau gần 2 năm thực hiện, tại một số điểm đã thu được kết quả. Phần lớn các hộ nuôi phối giống đã có đậu thai. Dự tính mỗi hộ nuôi 6 con dê giống, sau 3 năm sẽ có 52 con dê con được đẻ ra, thu được số tiền từ dê con bán giống, bán thịt và các khoản thu khác từ thanh lý dê giống. Sau khi trừ chi phí mỗi hộ tham gia sẽ có thêm thu nhập tối thiểu khoảng 14 triệu đồng mỗi năm.