Nông dân thu bạc tỷ nhờ trồng cam sành

Sau nhiều năm lao đao bởi cây vải, ông Nguyễn Ngọc Dung ở Bắc Giang chuyển sang lập nghiệp với cây cam sành Yên Thế. Bằng những cách làm mới mẻ, áp dụng kĩ thuật, vườn cam của ông mỗi năm cho thu về 30 -40 tấn quả, đem lại nguồn thu nhập gần tỷ đồng.