Nông dân Đức Thọ ra đồng phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa

Trước tình hình bệnh đạo ôn xuất hiện rải rác trên các giống lúa, nông dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tập trung ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Các trà lúa ngắn ngày (ADI168, BT09, VNR20, BQ) trên đồng ruộng Đức Thọ đang ở giai đoạn đứng cái, chuẩn bị làm đòng

Hiện nay, các trà lúa ngắn ngày (ADI168, BT09, VNR20, BQ) trên đồng ruộng Đức Thọ đang ở giai đoạn đứng cái, chuẩn bị làm đòng; các giống khác đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Nhìn chung, lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ, bệnh đạo ôn cũng đã xuất hiện rải rác trên các giống lúa. Vết bệnh cấp 1 đến cấp 7. Tại một số xã như: Bùi La Nhân, Tân Dân, Quang Vĩnh, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh đã có hiện tượng lụi ổ cục bộ do đạo ôn (7 – 10%), ruồi đục nõn gây hại (3 – 5%). Một số vùng dăm cồn, ven bờ cao… có chuột gây hại.

Nông dân Thanh Bình Thịnh ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Ông Nghiêm Sỹ Đông – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ cho biết, để chủ động phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, bảo vệ tốt kết quả sản xuất vụ xuân 2021, UBND huyện Đức Thọ đã có công điện chỉ đạo các địa phương, cán bộ chuyên môn, ban ngành liên quan phát động toàn dân kiểm tra thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng; đặc biệt tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa, ruồi đục nõn, bọ trĩ trên trà lúa xuân muộn.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn thân lá trên cây lúa và các biện pháp phòng trừ theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Cùng với đó, chủ động điều tiết nước hợp lý để thuận lợi cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.