Nông dân bội thu nhờ trồng sen lấy gương

Sau khi thu hoạch xong lúa Hè Thu, bà con An Giang sẽ bắt tay vào trồng sen lấy gương tại các diện tích đất ruộng nằm ngoài đê bao. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi, người nông dân đã thu về lợi nhuận cao.