Những thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe phổi hậu COVID-19

Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe của phổi và chống lại nhiễm bệnh mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống.