Những nguy hại cho sức khỏe khi sử dụng nước nhiễm dầu

Sự việc nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm dầu nhớt trong mấy ngày qua đã gây lên những lo ngại không nhỏ trong người dân bởi những hệ lụy vô cùng nguy hại cho sức khỏe mỗi người nếu sử dụng loại nước này.