Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (11/3 – 17/3)

Trong tuần này, nhiều dịch bệnh hại có khả năng phát triển trên lúa và cây trồng. Bà con cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời.

1. Trên lúa

a) Các tỉnh Bắc bộ

– Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục hại tăng trên các giống nhiễm đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

– Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ trứng. Sâu non hại diệp hẹp trên trà sớm – chính vụ.

– Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu – rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá sinh lý….tiếp tục hại.

– Mọt nước, bệnh khô vằn, bệnh thối bẹ, bệnh bạc lá,… mật độ, tỷ lệ hại thấp.

b) Các tỉnh Bắc Trung bộ

– Bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát sinh, gây hại tăng nhanh trên diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bệnh đạo ôn có xu hướng giảm. Ở những vùng nhiễm nặng sẽ xẩy ra hiện tượng cháy cục bộ trên các giống nhiễm, bón thừa đạm.

Chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa trà sớm đứng cái – làm đòng, lúa trà muộn đẻ nhánh, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

– Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại xu hướng giảm trên lúa trà muộn đẻ nhánh, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

– Các loại dịch hại khác phát sinh gây hại nhẹ.

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông,… tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ – chín.

– Chuột tiếp tục hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, hại nặng diện tích đồi gò, gần khu dân cư.

d) Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

– Rầy nâu+RLT, bệnh đạo ôn cổ lá+cổ bông,… tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ – chín.

– Sâu cuốn lá nhỏ hại lá đòng, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt gây hại lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ.

– Bọ trĩ, sâu keo, sâu năn… tiếp tục hại nhẹ rải rác, nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh.

– Chuột: Tiếp tục hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng nặng cục bộ vùng ven làng đồi gò, gần khu dân cư.

– OBV: Tiếp tục lây lan theo nguồn nước.

2. Trên cây trồng khác

Trên cây ngô và rau, màu: bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân có xu hướng gây hại tăng, các đối tượng khác như sâu xám, sâu cắn lá, chuột, bệnh đốm lá, … gây hại nhẹ trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn vi khuẩn… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu;

– Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa…. tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả … tiếp tục gây hại trên các vườn cây già cỗi chăm sóc kém và phòng trừ không tốt.

– Cây nhãn, vải: Nhện lông nhung, sâu đo,… gây hại nhẹ; bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá … tiếp tục gây hại.

– Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc…tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại; rệp sáp bột hồng có khả năng tái xuất hiện và gây hại tại các địa phương đã từng phát hiện trước đây.

– Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt… tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại… tiếp tục gây hại, hại nặng trên các vườn cây nhiễm bệnh chưa được phòng trừ.

Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh khô cành…gia tăng hại.

Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư…gây hại nhẹ.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.

Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn… tiếp tục gây hại.

– Cây lâm nghiệp: châu chấu tre lưng vàng sẽ xuất hiện và gây hại.

Nguồn: AgriMedia + CỤC BVTV