Nhiệt độ Hà Nội và các khu vực trong cả nước hôm nay, 2/3

Do ảnh hưởng không khí lạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, Hà Nội mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay, 2/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay, 2/3:

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ; cao nhất 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.