Nhật Bản: Kêu gọi chính phủ hỗ trợ nghề cá vượt khó do COVID-19

Hiệp hội Nghề cá Nhật Bản, các tập đoàn thủy sản như JF Zengyoren (Liên bang quốc gia Hiệp hội HTX thủy sản) đã khẩn thiết đề nghị sự hỗ trợ của chính phủ trước những thiệt hại nghiêm trọng của ngành do COVID-19.

Hiroshi Kishi, Chủ tịch JF-Zengyoren cho biết: nhucầu tiêu thụ thủy, hải sản trên cả nước đã giảm trung bình 30% do vận chuyển hàng hóa bị hạn chế, cộng với tình hình tiêu thụ trên thị trường liên tục thay đổi. Ví dụ, tiêu thụ các loại ốc biển ở Hokkaido giảm mạnh nhất tới 70%, tại Tokyo giảm 40-60%; tiêu thụ cá nóc hổ tại Nagasaki giảm 60-74% và cá tráp tại quận Yamaguchi, Kagoshima giảm 60-70%. Nhiều ngư dân phải tạm dừng ra khơi vì không bán được hàng. Theo ông Hiroshi Kishi, Chính phủ Nhật Bản cần khẩn trương tăng cường các quỹ ổn định thu nhập; bù đắp thiệt hại khẩn cấp và cải thiện cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế hành chính của các giải pháp hỗ trợ hiện tại được linh hoạt hơn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Nhật Bản (JFA), ông Toshiro Shirasu: những người hoạt động trong ngành thủy, hải sản phải tiếp tục kinh doanh cho dù thiệt hại mà corona gây ra còn kéo dài. Do đó, ngành rất cần sự hỗ trợ to lớn từ phía Chính phủ.

Ông Kazuhiko Utsumi, Giám đốc quản lý JFA đề xuất 4 giải pháp: thứ nhất,cần 40 tỷ yên (370 triệu USD) cho quỹ ổn định hóa thu nhập của những cá nhân, tổ chức trong ngành thủy, hải sản; thứ 2, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của các lao động nước ngoài; thứ 3, hỗ trợ để đứng vững trên thị trường thủy sản và trong kênh phân phối và kinh doanh bán lẻ, gồm giảm sử dụng phí thị trường và thuê tài sản cho các nhà buôn chính và nhà buôn thứ cấp trên thị trường bán buôn thủy, hải sản; cuối cung và bù đắp cho các thiệt hại về tài chính khi các tàu đánh cá phải tạm dừng ra khơi hoặc chờ đợi thuyền viên.

Mitsunori Yoshida, Chủ tịch Hiệp hội Khai thác cá tại nước ngoài của Nhật Bản cũng đã yêu cầu sự hỗ trợ cho ngành khai thác ngoài hơi, Takeshi Tsutsumisaka, Giám đốc Liên bang Nhật bản về Hiệp hội HTX chế biến sản phẩm hải sản cũng yêu cầu sự trợ giúp các vấn đề về lao động nước ngoài.