Trồng sen trên cánh đồng lúa trũng vừa nhàn vừa thu bội tiền

Tận dụng những cánh đồng lúa trũng khó cấy lúa, nhiều hộ dân tại phường Ninh Đa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chọn giống sen Hương Sen 1 để phát triển kinh tế.

Đây là giống sen do ông Trương Dũng, ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhân giống, so với các giống sen truyền thống, thì giống Hương Sen 1 có năng suất đài sen cao gấp đôi, khoảng 6 tấn đài sen/ 1ha.