Trồng nho thân gỗ ông nông dân thu vài trăm triệu đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) được người quen ở Hà Nội cho 4 cây nho thân gỗ từ vài năm trước. Đến nay, ông đã phát triển thành mô hình trồng nho thân gỗ không chỉ để thu hoạch quả, ông còn ươm giống cây trồng để bán giúp thu nhập mỗi năm đạt vài trăm triệu đồng.