Trồng nhãn hữu giúp nông dân thu tiền tỷ

Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đã rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nông dân tỉnh Hưng Yên đã thay đổi phương thức canh tác nhãn lồng an toàn như VietGAP, GlobalGAP, và cao hơn là canh tác hữu cơ. Trong đó, riêng với phương thức canh tác hữu cơ, dù diện tích và sản lượng chưa nhiều, song bước đầu đã mang lại thu nhập tiền tỉ cho người nông dân, khi giá trị của nhãn lồng hữu cơ cao hơn 30% so với nhãn VietGAP, GlobalGAP.

02