Trồng nấm rơm trong nhà, hái 5 tấn nấm/tháng

Mỗi tháng thu hoạch 4-5 tấn nấm rơm, quả nấm to, đồng đều, sạch hoàn toàn là những điểm khác biệt khiến sản phẩm nấm rơm của anh Lê Cao Cường ở Đồng Tháp luôn trong tình trạng khan hàng.