Thay đổi phương pháp chăn nuôi giúp nông hộ lãi lớn

Trong khi nhiều nông hộ treo chuồng hoặc giảm quy mô chăn nuôi thì anh Phạm Văn Mạnh ở An Lão (Hải Phòng) vẫn quyết tâm bám trụ với việc chăn nuôi ngan, vịt thương phẩm. Anh thay đổi tư duy, cách thức chăn nuôi thích ứng với tình hình đại dịch Covid-19 và thu lãi lớn với mô hình nuôi ngan, vịt thương phẩm của mình.