Nuôi thỏ New Zealand thu ngay 30 triệu đồng 1 tháng dễ như trở bàn tay

Thỏ New Zealand là một giống thỏ có nguồn gốc từ Mỹ. Chúng có thể tăng đến 5 kg khi đã trưởng thành. Nhờ mô hình nuôi thỏ New Zealand, chị Thân Thị Lai, Bắc Giang có thu nhập lên đến 30 triệu đồng/tháng.