Nuôi ong trong vườn vải: ‘Một vốn bốn lời’

Nuôi ong lấy mật là nghề “một vốn bốn lời” vì chi phí đầu tư thấp, vốn đầu tư ban đầu không lớn, và không mất nhiều diện tích. Với nguồn nguyên liệu tự nhiên như hoa vải, hoa nhãn, nghề nuôi ong lấy mật được kì vọng sẽ là hướng đi hiệu quả mang lại nguồn thu nhập cho người dân các địa phương.