Nuôi gia súc bằng bỗng rượu mang lại hiệu quả bất ngờ

Tại nhiều HTX rượu men lá, bỗng rượu đã được tận dụng để chăn nuôi gia súc như trâu, bò hay lợn. Điều này vừa giúp tận dụng tối đa phụ phẩm từ rượu, giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi, giữa lúc giá thức ăn cứ tăng vùn vụt, mà đầu ra lợn gà, trâu bò đều đang khó khăn.