Nuôi “hàng độc” kiếm hàng trăm triệu/tháng

Sau nhiều năm, anh Trần Văn Trưởng thuần hóa được các vật nuôi lạ như: Công ngũ sắc, gà bông, gà lôi đỏ, bồ câu sư tử… cho thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Vậy phương pháp của anh là gì?