Nông hộ táo bạo mở rộng chăn nuôi giữa cơn bão kép

Giữa lúc thị trường biến động, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng nông hộ Bùi Văn Tư, Cẩm Thủy – Thanh Hóa vẫn quyết định mở rộng chăn nuôi, tăng số lượng đàn gà và vẫn chào đón thêm nhiều người tham gia vào Hợp tác xã.