Nông dân thu lãi cao từ việc thiết kế ổ đẻ cho gà mái

Từ đầu năm đến nay, giá trứng gà thương phẩm trên thị trường biến động hết sức khó lường. Để tiết kiệm chi phí, ông Nguyễn Huyền Tính, Hà Nam đã tự thiết kế ổ đẻ cho gà mái của gia đình.