Nông dân thu lãi cao từ mô hình trồng mồng tơi lấy hạt

Thay vì trồng mồng tơi lấy lá, nhiều nông dân trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã mạnh dạn trồng mồng tơi lấy hạt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.