Những giống sen mới, lạ và triển vọng trong tương lai

Từ các giống sen trong nước và sen nhập nội, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả đã chọn tạo ra hàng trăm các cá thể lai. Hiện nay, đã có khoảng 360 dòng lai mới được đánh giá, mang lại nhiều triển vọng kinh tế cho người trồng sen. Qúa trình lai tạo những giống sen mới diễn ra như thế nào mời các bạn đón xem.