Người tiên phong trồng cây hương thảo trên đất Bắc

Cây trồng còn mới mẻ, xa lạ với nhiều nông dân đã được anh Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) lựa chọn để phát triển kinh tế.