Người nâng tầm cho lộc trời đất cảng

Rươi được ví như lộc trời, món quà trời ban. Săn được lộc trời đã không hề dễ dàng, nâng tầm giá trị cho lộc trời lại càng khó. Nhưng một chàng trai đất cảng đã mạnh dạn khởi nghiệp từ món quà trời ban này.