Nghề Nuôi Rắn Hổ Mang Cực Độc Ở Vĩnh Sơn

Vĩnh Sơn nổi tiếng với nghề nuôi rắn hổ mang cực độc, nhiều thợ nuôi rắn hổ mang lành nghề từng bị rắn hổ mang cắn, dính dị tật suốt đời. Tuy nuôi rắn hổ mang là nghề rất nguy hiểm nhưng lại mang đến sự thịnh vượng cho vùng đất này.