“Mục sở thị” vườn trà hoa vàng mang lại hiệu quả kinh tế cao

“Vườn trà hoa vàng 3 hec ta của HTX dịch vụ và nông nghiệp trà hoa vàng Phương Nam Đạ Huoai. Trà ở đây được trồng bằng phương pháp giâm hom. Phải mất tới 10 tháng, cây non mới đủ rễ để trồng xuống đất. Và khoảng 5 năm sau, cây mới bắt đầu ra hoa và cho thu hoạch. Đến nay HTX này đã có 7 sào trà hoa vàng đang cho thu hoạch. Bông trà, lá trà sau khi thu hoạch sẽ được chế biến bột trà matcha.