Mục sở thị trang trại nuôi heo 6 năm không dịch bệnh có 1-0-2 ở Hà Nội

Nuôi lợn an toàn sinh học giúp đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Lộc ở Ba Vì – Hà Nội trong 6 năm liền không mắc dịch bệnh. Đây được xem là trang trại nuôi lợn sạch khép kín có 1-0-2. Mỗi năm ông Lộc thu về hơn 1 tỷ đồng.