Mô hình phòng bệnh khảm lá trên cây sắn tại Tây Ninh

Theo đánh giá của các nhà khoa học, giống sắn (mì) KM140, KM94 và KM105 tỷ lệ nhiễm bệnh khảm lá ít chỉ từ 30-50% so với các loại giống khác. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công đến mô hình phòng bệnh khảm lá trên cây sắn là công tác xử lý hom giống của bà con…