Liều lĩnh nuôi loài côn trùng sắp tuyệt chủng thu tiền triệu mỗi ngày

Tại TP.HCM, nông dân Lê Thanh Tùng nghiên cứu và gây giống thành công với mô hình nuôi cà cuống. Anh Tùng thu về tiều triệu mỗi ngày từ loài côn trùng có nguy cơ bị tuyệt chủng tại Việt Nam.