Lạng Sơn: Hiệu quả mô hình vỗ béo bò thịt

Lạng Sơn là tỉnh miền núi với diện tích phần lớn là đất đồi rừng, có nhiều bãi chăn thả, có nhiều đất trồng cỏ, nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi dào rất thuận lợi cho việc chăn thả và phát triển chăn nuôi gia súc.

imge005144938129

Tham quan mô hình tại hộ ông Hoàng Đức Hùng, xã Tô Hiệu (Bình Gia, Lạng Sơn)

Tuy nhiên ngành chăn nuôi Lạng Sơn vẫn chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh vốn có, chăn nuôi chủ yếu theo hình thức quảng canh tận dụng, ít đầu tư, quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún không tập trung. Phần lớn người chăn nuôi chưa biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: về giống, quy trình kỹ thuật vỗ béo, cách phối trộn, sản xuất và chế biến thức ăn mà chủ yếu tận dụng thức ăn sẵn có trong tự nhiên, năng suất, sản lượng đạt thấp, chưa khai thác hết tiềm năng của vật nuôi.

Chính vì vậy hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi chưa cao, chưa tạo ra được những sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và xã hội, chưa tạo được công ăn việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động nông thôn.

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn thực hiện mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” thuộc dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao từ các vùng chăn nuôi chính”.

Mục tiêu là xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt trong nông hộ với quy mô 205 con, tăng khối lượng cơ thể ≥700 gr/con/ngày. Áp dụng quy trình kỹ thuật vỗ béo bò thịt, chế biến thức ăn nhằm tăng năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để triển khai mô hình có hiệu quả, đồng thời tạo sự lan tỏa đối với người chăn nuôi trong vùng, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm và các hộ có đủ điều kiện theo quy định để triển khai. Thông báo chính quyền địa phương và các hộ tham gia mô hình về quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện dự án.

Mô hình được thực hiện từ tháng 6 – 10/2017 với quy mô 205 con và 70 hộ tham gia tại 3 xã miền núi của huyện Bình Gia (xã Hồng Thái, Tân Văn và Tô Hiệu).

Lựa chọn bò vỗ béo trong mô hình là bò không sử dụng vào mục đích sinh sản, cày kéo và lấy sữa, bò đực nuôi hướng thịt. Kỹ thuật áp dụng theo quy trình kỹ thuật vỗ béo bò thịt trước khi giết thịt của Cục chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 79/QĐ-CN ngày 30/5/2008. Lượng thức ăn tinh bình quân 3 kg/con/ngày, thức ăn thô xanh bình quân 25 – 30 kg/con/ngày, nuôi nhốt tại chuồng, cung cấp đầy đủ nước sạch và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và tẩy nội, ngoại ký sinh trùng trước khi nuôi vỗ béo.

Trước khi vỗ béo 100% các hộ tham gia mô hình đã được tập huấn kỹ thuật về: Công tác giống trong chăn nuôi bò thịt; Sản xuất và chế biến một số loại thức ăn chăn nuôi; Kỹ thuật vỗ béo bò thịt; Chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; Công tác thú y trong chăn nuôi bò thịt; Quản lý đàn bò và cách tính hiệu quả kinh tế.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% vật tư bao gồm thức ăn hỗn hợp và thuốc điều trị nội, ngoại ký sinh trùng, 50% vật tư còn lại, con giống, thức ăn thô xanh và công chăm sóc do các hộ tham gia mô hình.

Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật thường xuyên kết hợp cùng khuyến nông viên, nhóm trưởng theo dõi đo khối lượng tăng trọng hàng tháng cũng như kiểm tra giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, phòng trừ bệnh kịp thời và vệ sinh chuồng trại, máng ăn, nước uống cho đàn bò.

Sau 3 tháng vỗ béo, đàn bò ở các hộ gia đình đều sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh, trọng lượng bò tăng bình quân 725 gr/con/ngày, lợi nhuận của 1 con bò đạt trung bình 3.778.000 đồng (tương đương 1.259.000 đồng/tháng).Trong khi đó, nuôi bò không áp dụng quy trình vỗ béo, với giá bán cùng thời điểm cho lợi nhuận 2.070.000 đồng/con (tương đương 690.000 đồng/tháng).

Mô hình được các hộ tham gia và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Theo đánh giá, mô hình thực hiện rất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương và nhu cầu của người chăn nuôi. Thông qua mô hình giúp các hộ chăn nuôi nắm vững được kỹ thuật vỗ béo bò thịt để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô của gia đình, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Theo Nongnghiep.vn