Kỹ thuật nuôi thỏ bằng chế phẩm sinh học

Việc sử dụng chế phẩm sinh học vào trong nuôi thỏ là 1 giải pháp chăn nuôi hiện đại, giúp người nuôi thỏ hạn chế được bệnh dịch, tối ưu được chi phí và nâng cao được hiệu quả kinh tế.