Kỹ thuật chăm sóc bưởi giai đoạn đậu trái non

Bưởi đậu trái non là giai đoạn cực kỳ quan trọng, nếu chăm sóc không đúng kỹ thuật, bưởi sẽ rụng quả hàng loạt. Để vườn bưởi sai trĩu quả, người trồng cần phải lưu ý những gì?