Kinh nghiệm nuôi bò thương phẩm vững vàng vượt dịch

Với những lợi thế như nguồn cỏ dồi dào, nguồn phụ phẩm nông nghiệp phong phú, chăn nuôi bò thương phẩm đang giúp nhiều nông trại, trang trại đứng vững, thậm chí có lãi trong mùa dịch Covid-19.