Hưng Yên hoàn thành thu hoạch hơn 25,1 nghìn héc-ta lúa mùa

Kế hoạch gieo cấy lúa của tỉnh Hưng Yên đã vượt mức 25 nghìn héc-ta, với mục tiêu năng suất trung bình đạt trên 58 tạ/héc-ta. Lúa mùa sớm chiếm 5 – 10% diện tích, lúa mùa trung chiếm 90 – 95%, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 70%.

Tới thời điểm ngày 20/10 ngành nông nghiệp Hưng Yên đã ghi nhận một mùa vụ lúa mùa ấn tượng với việc thu hoạch hơn 25,1 nghìn héc-ta lúa. Qua đánh giá của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, vụ mùa năm nay, cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy được thực hiện bảo đảm theo khuyến cáo, định hướng của tỉnh; thời tiết cơ bản thuận lợi, sâu bệnh gây hại ít hơn vụ trước, do vậy, năng suất, chất lượng lúa tiếp tục được nâng cao đặc biệt giá bán thóc, gạo tăng cao mang lại thu nhập khá, nông dân có một mùa vụ với niềm vui nhân đôi vì được mùa, được giá.

Kế hoạch gieo cấy lúa của tỉnh Hưng Yên đã vượt mức 25 nghìn héc-ta, với mục tiêu năng suất trung bình đạt trên 58 tạ/héc-ta. Lúa mùa sớm chiếm 5 – 10% diện tích, lúa mùa trung chiếm 90 – 95%, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Công tác chuẩn bị trước và sau gieo cấy lúa được thực hiện một cách kỹ lưỡng và đúng đắn theo hướng dẫn từ phía tỉnh. Công tác thông tin về lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa cũng đã được thực hiện một cách hiệu quả, đến tay tất cả các hộ nông dân và các cửa hàng kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, trước thời điểm thu hoạch, các địa phương đã hướng dẫn nông dân tập trung vào việc làm đất kỹ lưỡng, nhuyễn, theo phương châm “gặt đến đâu, làm đất ngay đến đó”. Công việc này được thực hiện thông qua việc sử dụng máy công suất lớn cho các cánh đồng lớn và ruộng trũng, còn máy nhỏ sẽ được sử dụng cho những khu ruộng nhỏ và khu vực hẹp. Công việc gieo cấy cây vụ đông sớm cũng được bố trí theo lịch trình của vụ lúa mùa sớm.

Bước vào thời vụ gieo cấy, nông dân đã thực hiện phương châm “chiêm hơn xướng, mùa hơn đêm”, cấy mạ đúng tuổi, bảo đảm số dảnh và mật độ theo quy trình thâm canh của từng giống. Đồng thời, áp dụng phương pháp gieo thẳng, cấy máy ở chân cao, vàn cao, chủ động tưới, tiêu; qua đó đã giảm chi phí và công lao động, giảm áp lực lao động ở đầu vụ, rải vụ thu hoạch và bố trí trồng cây vụ đông sớm. Các đơn vị thủy nông đã chủ động phương án bảo đảm cung cấp đủ nước cho làm đất và gieo cấy; điều tiết nước khoa học, hợp lý ngay từ đầu vụ, bảo đảm đúng theo nhu cầu của cây lúa trong từng giai đoạn phát triển. Sau khi làm đất lần 1, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng các địa phương đã khuyến cáo nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý gốc rạ như Sumitri, Tricodecma để gốc rạ nhanh phân hủy, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý; trên chân ruộng chua, trũng, sử dụng vôi bột để khử chua, hạn chế rong rêu; sử dụng phân bón hữu cơ sinh học thay thế cho phân chuồng để bón cho vụ mùa…

Với các biện pháp triển khai đồng bộ, nông dân các địa phương đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ. Kết thúc thời vụ gieo cấy, nông dân trong tỉnh gieo cấy được hơn 25,1 nghìn héc-ta lúa. Trong đó, trà sớm gieo cấy được 2.064 héc-ta, chiếm 8,2% diện tích; chủ yếu gieo cấy các giống lúa Khang dân 18, Đài Thơm 8, Hà phát 3, VNR10… trà trung gieo cấy được 23.087 héc-ta, chiếm 91,8%, gieo cấy chủ yếu các giống lúa TBR225, VNR20, Thiên Ưu 8, Tiền Hải 1, ĐH12, Hana số 7, nếp thơm Hưng Yên, nếp các loại… cơ cấu giống lúa được bố trí hợp lý, trong đó diện tích lúa năng suất gieo cấy được 7.318 héc-ta, chiếm 29,1% diện tích, gồm nhóm lúa lai, lúa thuần như: thiên ưu 8, khang dân 18, ADI130, ADI28… diện tích lúa chất lượng cao gieo cấy được 17.833 héc-ta, chiếm 70,9% diện tích, gồm các giống lúa Đài thơm 8, Tiền Hải 1, ADI168, TBR279, nếp thơm Hưng Yên, lúa nếp khác, bắc thơm số 7, hương thơm số 1…

Các biện pháp chăm sóc cây lúa cũng được nông dân thực hiện chủ động và hiệu quả, bao gồm việc bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”. Tỉ lệ gieo cấy lúa áp dụng mạ khay, máy cấy cũng như diện tích lúa chất lượng cao đều đã tăng cao hơn so với năm trước. Các vùng nông thôn đã trải qua một mùa vụ với năng suất khá, cùng với giá bán thóc, gạo tăng cao, mang lại niềm vui và lợi ích lớn cho nông dân.