Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả đồi an toàn đạt kinh tế cao

HTX gà đồi Tiên Sơn, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê được thành lập từ tháng 06/2019 với 12 thành viên. HTX ra đời đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ thành sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị nông sản của địa phương.

Anh Ngô Văn Khánh –  Giám đốc HTX gà đồi Tiên Sơn cho biết, khi mới thành lập, HTX Tiên Sơn đã chủ động huy động vốn của các thành viên, kết hợp vay vốn ngân hàng để xây trên 3.000m2 chuồng trại với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Mục tiêu chính là nuôi gà thịt và phát triển gà bố mẹ để tạo ra con giống cung cấp cho bà con tại địa phương, tương lai sẽ cung ứng cho các địa phương lân cận. Vì vậy, HTX thường xuyên duy trì tổng đàn gà hơn 6 vạn con, chủ yếu là gà thịt, gà đẻ trứng. Với  phương châm sản xuất ổn định lâu dài, HTX luôn đảm bảo chất lượng.