Độc đáo mô hình trồng sen trong chậu

Thay vì trồng sen trong đầm anh Vũ Thanh Toàn, Thái Bình lại quyết định trồng sen trong chậu. Anh Toàn đã xây dựng mô hình trồng sen trong chậu bằng cách nào, mô hình trồng sen của anh đã mang lại hiệu quả kinh tế ra sao? mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây.