Chi tiết mô hình nuôi tôm càng xanh lãi 140 triệu đồng/ha

Mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao nuôi nước ngọt tại Hà Tĩnh mang lại lợi nhuận 137 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận so với mức đầu tư đạt gần 37%, thể hiện tính ưu việt hơn hẳn so với các đối tượng nuôi nước ngọt hiện nay.

Nuôi tôm càng xanh ở Lộc Hà lãi 140 triệu đồng/haVới kỹ thuật mới, sau 6 – 7 tháng nuôi sẽ cho thu hoạch với số lượng tôm loại 1 tăng từ 30 -35% so với cách nuôi truyền thống.

Đây là kết quả quan trọng thuộc dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại Hà Tĩnh do các nhà khoa học Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh thực hiện.

Mô hình được triển khai với quy mô 2ha tại HTX sản xuất nông nghiệp và thủy sản Lộc Hà (xã Ích Hậu). Kết quả sau 6 – 7 tháng nuôi, sản lượng tôm đạt 4,9 tấn (năng suất 2,45 tấn/ha); tỷ lệ tôm đực chiếm 80%, tỷ lệ sống ước đạt 79%.

Nuôi tôm càng xanh ở Lộc Hà lãi 140 triệu đồng/haTrọng lượng bình quân tôm càng xanh khi thu hoạch đạt khoảng 26,43 g/con (tương đương với khoảng 38 con/kg).

Tổng doanh thu mô hình đạt được trên 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 275 triệu đồng, tính ra, mỗi ha tôm càng xanh cho lãi hơn 137 triệu đồng. Trong khi đó, mức lợi nhuận đối với các loại cá nước ngọt chỉ đạt 20 – 30 triệu đồng/ha.

Nuôi tôm càng xanh ở Lộc Hà lãi 140 triệu đồng/haTheo nhiều người dân địa phương, các nhà khoa học cần bổ sung quy trình nuôi tôm càng xanh thâm canh, quảng canh và nuôi xen ghép (tôm – cá, tôm – lúa…) để nhiều đối tượng có thể tiếp cận và áp dụng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất của từng cá nhân, hộ gia đình.

Việc hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi tôm càng xanh của Chi cục Thủy sản sẽ mở ra hướng đi mới cho việc phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế cao trong vùng nước ngọt, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Được biết, kỹ thuật san thưa, sang ao và bẻ càng là những điểm mới của dự án giúp tôm lớn nhanh hơn và giảm hao hụt.