Cách tỉa cành, tạo tán cho cây bưởi

Tạo tán cho cây bưởi là một công đoạn quan trọng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Việc tạo tán giúp cành cây phát triển đều. Vậy tỉa cành, tạo tán thế nào là đúng cách?