Cách phòng trị sâu bệnh hại trên lúa

Bệnh sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm là một trong các loại sâu bệnh hại lúa thường xuất hiện quanh năm và làm giảm năng suất lúa. Chính vì thế bà con cần biết cách phòng và điều trị bệnh.