Cách dùng chế phẩm vi sinh nuôi cá trắm đen lớn nhanh, ít bệnh

Nhờ mô hình dùng chế phẩm vi sinh trong nuôi cá trắm đen nên ao nuôi nhà ông Trần Thanh Năm (Nam Định) rất ít bị bệnh, hầu như ông Năm không phải dùng thuốc kháng sinh. Vậy ông Năm đã sử dụng chế phẩm sinh học như thế nào?